Bidrag för lagring av solel

02.01.2020 14:57

Investeringsstödet för lagring av solel förlängs

Investeringsstödet för energilagring infördes 2016 och är avsett för lagring av egenproducerad el, i praktiken solel.

Det innebär en förlängning av bidraget som nu kan beviljas under lika lång tid som det statliga stödet till solceller.