Nyheter

ROT lagförslag

15.02.2024 08:09
Nya tillfälliga regler 2024

Gott Nytt År

27.12.2021 08:27
Tack till kunder, anställda och samarbetspartners för gott samarbete under 2021.

Bidrag för lagring av solel

02.01.2020 14:57
Investeringsstödet för lagring av solel förlängs Investeringsstödet för energilagring infördes 2016 och är avsett för lagring av egenproducerad el, i praktiken solel. Det innebär en förlängning av bidraget som nu kan beviljas under lika lång tid som det statliga stödet till solceller.  

ROT-avdrag och installation av värmepump

12.10.2017 15:05
För att det ska bli lättare att beräkna ROT-avdrag vid installation av värmepumpar kan arbetskostnaden i vissa fall beräknas enligt schablon, enligt Skatteverket. Arbetskostnadens andel av totalkostnaden får beräknas så här: - 35 % vid installation av vätska-vattenvärmpump (berg, jord eller sjö) -...

Nya regler för ROT och RUT 2016

10.12.2015 13:31
  Skattereduktionen blir kvar vid köp av ROT-arbete men sänks till 30 procent av arbetskostnaden. Maximalt utrymme är 50 000 kronor (oavsett köparens ålder). Det blir ingen försämring av ROT om arbetskostnaden uppgår till 167 000 kr eller mer Den maximala skattereduktionen för...

Personalliggare i byggbranschen

11.11.2015 08:58
- Genomgått utbildning 2015-11-10 i de nya regler som gäller från och med 1 jan 2016 om elektroniska personalliggare i byggbranschen. Syftet med reglerna att minska svartjobben inom byggsektorn. 

Skriv ett meddelande

26.04.2015 18:13
Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss   Vi hör av oss snarast.