Nya regler för ROT och RUT 2016

10.12.2015 13:31

 

  • Skattereduktionen blir kvar vid köp av ROT-arbete men sänks till 30 procent av arbetskostnaden. Maximalt utrymme är 50 000 kronor (oavsett köparens ålder).
  • Det blir ingen försämring av ROT om arbetskostnaden uppgår till 167 000 kr eller mer
  • Den maximala skattereduktionen för RUT-arbete halveras till 25 000 kronor för personer som inte fyllt 65 år före ingången av det året de betalar för tjänsterna
  • Den som fyllt 65 år får som mest 50 000 kronor i skattereduktion för RUTarbete