ROT-avdrag och installation av värmepump

12.10.2017 15:05

För att det ska bli lättare att beräkna ROT-avdrag vid installation av värmepumpar kan arbetskostnaden i vissa fall beräknas enligt schablon, enligt Skatteverket. Arbetskostnadens andel av totalkostnaden får beräknas så här:

- 35 % vid installation av vätska-vattenvärmpump (berg, jord eller sjö)

- 30 % vid installation av luftvärmepump (luft-vatten, luft-luft, frånluft)

 

Är beräkningen bristfällig kan Skatteverket vägra utbetalning helt eller delvis.