Produkter

 
Tillhandahåller tex:
 
- Pool produkter
- VVS-material
- Sanitetsprodukter
- Varmvattenberedare
- Radiatorer
- Golvvärme
- Blandare
- Avlopp
 
 

Historik RSK

STOCKHOLM 1853 Klara Gasverk är nyss färdigbyggt och ska förse huvudstadsinvånarna med gatubelysning med hjälp av stadsgas. Under åren som följer börjar man importera rör och rördelar från kontinentala producenter eftersom det inte finns någon tillverkning i Sverige. Behovet av rör för vatten och avlopp under stadens gator är stort. Importföretagen utvecklas till rörgrossister som startar försäljning av rör, rördelar och allt som behövs för installation av vatten, avlopps- och gasledningar.  En mängd nya VVS-produkter dyker upp på marknaden. Hemmen moderniseras och tillverkningen av badkar och värmepannor kommer igång. Redan nu uppstår ett behov av att standardisera VVS-produkterna i olika kategorier.  Efter andra världskriget tas ett stort steg. Man behöver skapa tillgänglig, tydlig information om de olika, allt mer komplexa, VVS-produkterna. Det är viktigt för alla branschens aktörer att alla har samma information och att denna är korrekt. Grossisterna tar ett gemensamt ansvar för standardiseringen och 1946 startar Förlags AB Rörbranschens Standard Katalog (RSK). Nu föds ett nytt begrepp – RSK-nummer.

källa vvsinfo.se